Gegevenselement van entiteit Jaar arbeidsverleden

Name

Jaar SV-dagen arbeidsverleden

Code

JaarSvDagenArbeidsverleden

Data Type

N4


Definitie

Het kalenderjaar behorende bij het AANTAL SV-DAGEN ARBEIDSVERLEDEN.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

EEJJ

List Of Values

 


Opmerkingen

-