Gegevenselement van entiteit Jaar arbeidsverleden

Name

Percentage jaar arbeidsverleden

Code

PercJaarArbeidsverleden

Data Type

STANDAARDPERCENTAGE


Definitie

Het percentage waarvoor het betreffende kalenderjaar meetelt als arbeidsverleden.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

PERCENTAGEGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-