Gegevenselement van entiteit Jaar arbeidsverleden

Name

Aantal verloonde uren arbeidsverleden

Code

AantVerloondeUrenArbeidsverleden

Data Type

N..5


Definitie

Het aantal verloonde uren van de CLIENT SUWI binnen het jaar arbeidsverleden.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-