Gegevenselement van entiteit Jaar arbeidsverleden

Name

Indicatie halfjaar WW

Code

IndHalfjaarWw

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of CLIENT SUWI in het betreffende kalenderjaar niet langer dan 6 maanden recht heeft gehad op een WW-uitkering.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-