Gegevenselement van entiteit Jaar arbeidsverleden

Name

Indicatie mantelzorgforfait

Code

IndMantelzorgforfait

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft dat het arbeidsverleden van CLIENT SUWI in het betreffende kalenderjaar tevens is opgebouwd uit het mantelzorgforfait.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

CLIENT SUWI dient zelf het bewijs te overleggen aan het UWV door middel van het PGB-contract, om in aanmerking te komen voor de indicatie mantelzorgforfait. Het mantelzorgforfait is op grond van mantelzorg, die verleend is op basis van Persoonsgebonden budget (PGB).