Gegevenselement van entiteit Kadastrale aanduiding

Name

Code kadastrale gemeente

Code

CdKadastraleGemeente

Data Type

AN..5


Definitie

De code die de kadastrale gemeente aangeeft, als deel van de kadastrale aanduiding van de onroerende zaak.

 

Norminstantie: KADASTER


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: kadastrale gemeente

Definitie: De kadastrale gemeente, deel van de kadastrale aanduiding van de onroerende zaak. De waarden komen uit een waardenlijst (code-gedeelte)

Norminstantie: KADASTER