Gegevenselement van entiteit Kadastrale aanduiding

Name

Kadastrale gemeentenaam

Code

KadastraleGemeentenaam

Data Type

AN..40


Definitie

De naam van de kadastrale gemeente, als deel van de kadastrale aanduiding van de onroerende zaak.

 

Norminstantie: KADASTER


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: kadastrale gemeente

Definitie: De kadastrale gemeente, deel van de kadastrale aanduiding van de onroerende zaak. De waarden komen uit een waardenlijst (waarde-gedeelte)

Norminstantie: KADASTER