Gegevenselement van entiteit Kadastrale aanduiding

Name

Kadastrale sectie

Code

KadastraleSectie

Data Type

AN..2


Definitie

De onderverdeling binnen de kadastrale gemeente.

 

Norminstantie: KADASTER


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Sectie

Definitie: Sectie is een onderverdeling van de kadastrale gemeente, bedoeld om het werk van de meetdienst en de kadastrale kaarten overzichtelijk te houden.

Norminstantie: KADASTER