Gegevenselement van entiteit Kadastrale aanduiding

Name

Kadastraal perceelnummer

Code

KadastraalPerceelnr

Data Type

N..5


Definitie

Het nummer dat een geheel perceel of een appartementsrecht uniek identificeert binnen de sectie.

 

Norminstantie: KADASTER


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Perceelnummer

Definitie: Het perceelnummer dat een geheel perceel of een complex uniek identificeert binnen de sectie.

Norminstantie: KADASTER