Gegevenselement van entiteit Kadastrale aanduiding

Name

Volgnummer Kadastraal appartementsrecht

Code

VolgnrKadastraalAppartementsrecht

Data Type

N..4


Definitie

Het unieke volgnummer van het appartementsrecht binnen een kadastraal perceel.

 

Norminstantie: KADASTER


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Appartementsrecht volgnummer

Definitie: Nummer dat het kadastrale object uniek identificeert als een appartementsrecht binnen het complex.

Norminstantie: KADASTER