Gegevenselement van entiteit Aantekening kadastraal object

Name

Datum einde aantekening kadastraal object

Code

DatEAantekeningKadastraalObject

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag, waarop de vermelde aantekening op het kadastrale object nog van toepassing is.

 

Norminstantie: KADASTER


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Einddatum aantekening

Definitie: De einddatum recht is de laatste dag waarop het recht volgens het brondocument, op grond waarvan het recht is opgevoerd, nog van toepassing zal zijn.

Norminstantie: KADASTER