Entiteit Kind

Name

Kind

Code

Kind


Definitie

De PERSOON die in juridische zin het kind of het pleegkind is van de CLIENT SUWI, en die geheel of gedeeltelijk financieel van de CLIENT SUWI afhankelijk is en/of bij de CLIENT SUWI inwoont.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

Bij het KIND zijn van de standaard naamgegevens AANDUIDING NAAMGEBRUIK, VOORVOEGSEL ECHTGENOOT en SIGNIFICANT DEEL VAN DE ACHTERNAAM ECHTGENOOT niet van toepassing.


Lijst van diagrammen met entiteit Kind

Name

1) Stamgegevens

4a) Aanvraag uitkering WWB

Kansmeter

Ontsluiting BRP-PIVA

SUWI


Gegevenselementen

Name

Datum aanvang verzorging

Datum einde verzorging

Indicatie inkomen kind

Indicatie kinderbijslag

Indicatie co-ouderschap