Gegevenselement van entiteit Kind

Name

Datum aanvang verzorging

Code

DatBVerzorging

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag van de periode waarin het KIND verzorgd wordt.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-