Gegevenselement van entiteit Kind

Name

Indicatie inkomen kind

Code

IndInkomenKind

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of het KIND van de CLIENT SUWI, waarmee de CLIENT SUWI een HUISHOUDEN vormt, INKOMEN heeft waarmee in het levensonderhoud van het HUISHOUDEN kan worden voorzien.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

Het gaat hier om het inkomen van ten laste komende kinderen van 16 en 17 jaar dat een bepaald bedrag overstijgt (2 tot 3 keer van de kinderbijslag).