Gegevenselement van entiteit Kind

Name

Indicatie kinderbijslag

Code

IndKinderbijslag

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of ten behoeve van het KIND actueel kinderbijslag wordt betaald door de Sociale Verzekeringsbank.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-