Gegevenselement van entiteit Kind

Name

Indicatie co-ouderschap

Code

IndCoOuderschap

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of er met betrekking tot het KIND sprake is van co-ouderschap.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee
8   Niet van toepassing


Opmerkingen

Van co-ouderschap is sprake als twee niet samenwonende PERSONEN onderling afspraken hebben gemaakt over de gezamenlijke opvoeding van het KIND.
Het gaat hierbij niet om afspraken in het kader van een huwelijk/geregegistreerd partnerschap, samenwoning of in het kader van een al dan niet afgewikkelde echtscheiding. Het gaat wel om de afspraken in het kader van een zogenoemde lat-relatie (living apart together relatie).
Omdat de finesses van de verdeling van de zorgtaken in de tijd in het back office GSD worden bepaald, en de gegevens verder niet in aanmerking komen voor communicatie met de rest van de kolommen, volstaat een indicatie.