Entiteit Knelpunt klantsituatie

Name

Knelpunt klantsituatie

Code

KnelpuntKlantsituatie


Definitie

Gegevens over geconstateerde knelpunten die de CLIENT SUWI belemmeren bij het zoeken naar werk of het ontvangen van dienstverlening.

 

Norminstantie: CGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Knelpunt klantsituatie

Name

5a) Arbeidstoeleidinggegevens vervolg (Dienstverlening UWV Werkbedrijf)


Gegevenselementen

Name

Code type knelpunt klant

Datum aanvang knelpunt klant

Datum einde knelpunt klant

Omschrijving knelpunt klant

Code reden einde knelpunt klant

Omschrijving reden afmelden knelpunt klant