Gegevenselement van entiteit Knelpunt klantsituatie

Name

Code type knelpunt klant

Code

CdTypeKnelpuntKlant

Data Type

N1


Definitie

De code die de aard van het KNELPUNT KLANTSITUATIE aangeeft.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

1   Risico
2   Belemmering
3   Beperking


Opmerkingen

-