Gegevenselement van entiteit Aantekening kadastraal object

Name

Omschrijving aantekening kadastraal object

Code

OmsAantekeningKadastraalObject

Data Type

AN..200


Definitie

De beschrijving die een tekstuele toelichting betreffende de aantekening bij het kadastrale object aangeeft.

 

Norminstantie: KADASTER


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Omschrijving aantekening

Definitie: Een beschrijving aantekening kadastraal object of aantekening recht geeft een tekstuele toelichting inzake de aantekening bij het kadastraal object of aantekening recht.

Norminstantie: KADASTER