Gegevenselement van entiteit Knelpunt klantsituatie

Name

Datum aanvang knelpunt klant

Code

DatBKnelpuntKlant

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop het KNELPUNT KLANTSITUATIE geconstateerd is.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-