Gegevenselement van entiteit Knelpunt klantsituatie

Name

Omschrijving knelpunt klant

Code

OmsKnelpuntKlant

Data Type

AN..1500


Definitie

De omschrijving van het geconstateerde KNELPUNT KLANTSITUATIE.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-