Gegevenselement van entiteit Knelpunt klantsituatie

Name

Omschrijving reden afmelden knelpunt klant

Code

OmsRedenAfmeldenKnelpuntKlant

Data Type

AN..160


Definitie

De omschrijving van de reden van het afmelden van het KNELPUNT KLANTSITUATIE.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-