Entiteit Kolom SUWI

Name

Kolom SUWI

Code

KolomSuwi


Definitie

De als eenheid beschouwde groep gelijkgestelde organisaties die taken en processen uitvoeren gerelateerd aan het SUWI domein.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

Kolom “0” is bestemd voor de zogenaamde communicatie-actoren.
Communicatie-actoren zijn de partijen die in de technische zin optreden als de zender en ontvanger van berichten (Bron, Bestemming of Tussenstations) tijdens de gegevensuitwisseling.


Lijst van diagrammen met entiteit Kolom SUWI

Name

3) Arbeidsgegevens

4) Uitkeringsgegevens

4a) Aanvraag uitkering WWB

6) SUWI gegevens

Inkijk IB via GSD

Stuurgegevens

Submodel IB

SUWI

VIS Toets


Gegevenselementen

Name

Code kolom SUWI

Naam kolom SUWI

Naam kolom SUWI (verkort)