Gegevenselement van entiteit Kolom SUWI

Name

Code kolom SUWI

Code

CdKolomSuwi

Data Type

N..2


Definitie

Code die de KOLOM SUWI aangeeft.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL KOLOM PARTIJ VESTIGING SUWI


Opmerkingen

Kolom “0” is bestemd voor de zogenaamde communicatie-actoren.
Communicatie-actoren zijn de partijen die in de technische zin optreden als de zender en ontvanger van berichten (Bron, Bestemming of Tussenstations) tijdens de gegevensuitwisseling.