Gegevenselement van entiteit Kolom SUWI

Name

Naam kolom SUWI (verkort)

Code

NaamKolomSuwiVerkort

Data Type

AN..35


Definitie

De verkorte naam van de KOLOM SUWI.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-