Entiteit Aanvraag Bijstand

Name

Aanvraag Bijstand

Code

AanvraagBijstand


Definitie

De AANVRAAG voor een UITKERING krachtens de Participatiewet, die door of namens een CLIENT SUWI bij het UWV (WERKbedrijf) is ingediend.

 

Norminstantie: GGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Aanvraag Bijstand

Name

4) Uitkeringsgegevens

4a) Aanvraag uitkering WWB

4b) Uitkeringsgegevens vervolg

Intake WWB overdracht

SUWI


Gegevenselementen

Name

Indicatie verkorte aanvraag Bijstand

Code reden aanvraag Bijstand

Toelichting reden aanvraag Bijstand

Omschrijving inkomsten levensonderhoud

Toelichting op weggevallen inkomsten

Toelichting zelfstandig verworven inkomen

Datum aanvang uitkeringsverhouding gewenst

Toelichting datum aanvang uitkeringsverhouding gewenst