Gegevenselement van entiteit LDR registratie volgens WB&QA

Name

Datum einde LDR registratie volgens WB&QA

Code

DatELdrRegistratieWbQa

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag waarop de PERSOON in het Landelijke Doelgroepregister geregistreerd staat als vallend onder de Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten (WB&QA).

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

• Als er geen element 'Datum einde LDR registratie volgens WB&QA' is weergegeven, dan is de persoon nog in het doelgroepregister opgenomen.

• Als er wél element 'Datum einde LDR registratie volgens WB&QA' is weergegeven, dan is de persoon nog in het doelgroepregister opgenomen tot de vermelde einddatum (incl. de T+2 regeling).