Gegevenselement van entiteit Leerling

Name

Indicatie startkwalificatie

Code

IndStartkwalificatie

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of de LEERLING een diploma heeft behaald, waarmee deze niet meer verplicht is om een vervolgopleiding te volgen tussen het 16e en het 18e levensjaar.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-