Gegevenselement van entiteit Leerling

Name

Indicatie leerlingdossier aanwezig

Code

IndLeerlingdossierAanwezig

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of een leerlingdossier van de LEERLING aanwezig is binnen de leerlingen administratie.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-