Gegevenselement van entiteit Leerling

Name

Indicatie lopend RMC-traject

Code

IndLopendRmcTraject

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of er ten behoeve van de LEERLING een traject van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) in het kader van de toeleiding naar een opleiding actief is.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-