Entiteit Legitimatiebewijs

Name

Legitimatiebewijs

Code

Legitimatiebewijs


Definitie

Het officiƫle document waarmee de identiteit van de PERSOON kan worden vastgesteld.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

Indien het LEGITIMATIEBEWIJS een VREEMDELINGENDOCUMENT is, dan dient er een voorkomen van VREEMDELINGENDOCUMENT te zijn.


Lijst van diagrammen met entiteit Legitimatiebewijs

Name

1) Stamgegevens

Ontsluiting BRP-PIVA

Ontsluiting VerA

SUWI

VIS Toets


Gegevenselementen

Name

Code soort legitimatiebewijs

Nummer legitimatiebewijs

Datum einde geldigheid legitimatiebewijs