Gegevenselement van entiteit Legitimatiebewijs

Name

Code soort legitimatiebewijs

Code

CdSrtLegitimatiebewijs

Data Type

N2


Definitie

Code die het soort LEGITIMATIEBEWIJS aangeeft, conform de Wet op de Identificatieplicht.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

01   Nationaal paspoort
02   Diplomatiek paspoort
03   Dienstpaspoort
04   Reisdocument voor vluchtelingen
05   Reisdocument voor vreemdelingen
06   Nooddocument
07   Ander, door de minister van Justitie vastgesteld, reisdocument
08   Europese identiteitskaart
09   Vreemdelingendocument
10   Nederlandse Identiteitskaart


Opmerkingen

-