Gegevenselement van entiteit Legitimatiebewijs

Name

Datum einde geldigheid legitimatiebewijs

Code

DatEGeldigLegitimatiebewijs

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag waarop het LEGITIMATIEBEWIJS geldig is.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-