Entiteit Loonkostensubsidie

Name

Loonkostensubsidie

Code

Loonkostensubsidie


Definitie

De loonkostensubsidie is de verstrekte subsidie voor loonkosten door de gemeente voor een tot de gemeentelijke re-integratie doelgroep behorende PERSOON (CLIENT SUWI) aan een WERKGEVER al of niet via een reïntegratiebedrijf.

 

Norminstantie: GGR


Opmerkingen

De werkgever kan ook de gemeente zelf zijn. Het gaat erom dat de subsidies te herleiden zijn tot de individuele persoon.

Zolang er voor een persoon een loonkostensubsidie wordt betaald wordt dit als loonkostensubsidie bij de GSD geregistreerd, ook in geval van detachering.


Lijst van diagrammen met entiteit Loonkostensubsidie

Name

5b) Arbeidstoeleidinggegevens vervolg (Reintegratie GSD)


Gegevenselementen

Name

Percentage loonwaarde ten opzichte van WML