Gegevenselement van entiteit Loonkostensubsidie

Name

Percentage loonwaarde ten opzichte van WML

Code

PercLoonwaardeTovWml

Data Type

N5


Definitie

Het percentage van arbeidsvermogen (loonwaarde) van de CLIENT SUWI, uitgedrukt als percentage van WML.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

999,99

List Of Values

 


Opmerkingen

Het percentage van arbeidsvermogen van de werknemer waarop de hoogte van de loonkostensubsidie wordt gebaseerd, uitgedrukt als percentage van WML.