Entiteit Loonperiode

Name

Loonperiode

Code

Loonperiode


Definitie

Een periode waarbinnen een WERKNEMER LOON geniet of heeft genoten.

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Loonperiode

Name

3) Arbeidsgegevens

4a) Aanvraag uitkering WWB


Gegevenselementen

Name

Datum aanvang loonperiode

Datum einde loonperiode

Bedrag brutoloon SV

Bedrag nettoloon

Indicatie loonheffingskorting toegepast

Bedrag loonheffingskorting

Code toegepaste loonbelastingtabel