Gegevenselement van entiteit Loonperiode

Name

Datum aanvang loonperiode

Code

DatBLoonperiode

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag van de opgegeven LOONPERIODE.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-