Gegevenselement van entiteit Loonperiode

Name

Datum einde loonperiode

Code

DatELoonperiode

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag van de opgegeven LOONPERIODE.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-