Gegevenselement van entiteit Loonperiode

Name

Bedrag nettoloon

Code

BedrNettoloon

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag nettoloon dat de CLIENT SUWI in de beschouwde LOONPERIODE heeft dan wel zal ontvangen.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-