Gegevenselement van entiteit Loonperiode

Name

Bedrag loonheffingskorting

Code

BedrLoonheffingskorting

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag van de loonheffingskorting dat gebruikt is bij de berekening van het nettobedrag van de inkomsten.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-