Gegevenselement van entiteit Loonperiode

Name

Code toegepaste loonbelastingtabel

Code

CdLoonbelastingtabel

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft welke loonbelastingtabel bij de berekening van het nettobedrag van de inkomsten is toegepast.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

0   Onbekend
1   Witte tabel
2   Groene tabel


Opmerkingen

-