Entiteit Maatregel mbt uitkering

Name

Maatregel mbt uitkering

Code

MaatregelMbtUitkering


Definitie

Een tijdelijke gehele of gedeeltelijke weigering van de UITKERING, die het UITVOERINGSORGAAN toepast als gevolg van het feit dat de CLIENT SUWI de in de SZ-WET opgelegde verplichting(en) niet is nagekomen.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Maatregel mbt uitkering

Name

4) Uitkeringsgegevens

4b) Uitkeringsgegevens vervolg

4c) Uitkeringsgegevens vervolg (Bezwaar en Beroep)

Ontsluiting ResaFasa

SUWI


Gegevenselementen

Name

Datum aanvang maatregel mbt uitkering

Datum einde maatregel mbt uitkering

Percentage korting uitkering