Gegevenselement van entiteit Maatregel mbt uitkering

Name

Datum aanvang maatregel mbt uitkering

Code

DatBMaatregelMbtUitkering

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag dat de MAATREGEL M.B.T. UITKERING van toepassing is.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-