Gegevenselement van entiteit Maatregel mbt uitkering

Name

Percentage korting uitkering

Code

PercKortingUitkering

Data Type

N5


Definitie

Percentage dat de mate aangeeft waarin de UITKERING wordt gekort.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

999,99

List Of Values

 


Opmerkingen

-