Entiteit Maatschappelijke activiteit

Name

Maatschappelijke activiteit

Code

MaatschappelijkeActiviteit


Definitie

Een Maatschappelijke activiteit is een activiteit, die uitgeoefend wordt door een Natuurlijk Persoon of een Niet-Natuurlijk Persoon.

 

Norminstantie: Handelsregister


Opmerkingen

-

 

Oorspronkelijke definitie van Stelselcatalogus:

Een Maatschappelijke Activiteit is de activiteit van een Natuurlijk Persoon of een Niet-Natuurlijk Persoon.

 

Toelichting:

De Maatschappelijke Activiteit is het totaal van alle activiteiten uitgeoefend door een Natuurlijk Persoon of een Niet-Natuurlijk Persoon. Een Maatschappelijke Activiteit kan ook als Onderneming voorkomen.


Lijst van diagrammen met entiteit Maatschappelijke activiteit

Name

Ontsluiting NHR


Gegevenselementen

Name

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Datum aanvang maatschappelijke activiteit

Datum einde maatschappelijke activiteit