Gegevenselement van entiteit Maatschappelijke activiteit

Name

Datum einde maatschappelijke activiteit

Code

DatEMaatschappelijkeActiviteit

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag waarop de maatschappelijke activiteit geldig is.

 

Norminstantie: Handelsregister


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

 

Oorspronkelijke definitie van Stelselcatalogus:

De datum van beëindiging van de maatschappelijke activiteit.