Gegevenselement van entiteit Medebewoner

Name

Code soort relatie medebewoner

Code

CdSrtRelatieMedebewoner

Data Type

N..2


Definitie

Code die de relatie van de MEDEBEWONER tot de CLIENT SUWI of diens PARTNER weergeeft.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   Codelijst Soort relatie medebewonert


Opmerkingen

Als CODE SOORT RELATIE MEDEBEWONER = 99 (Anders)

dan moet de TOELICHTING RELATIE MEDEBEWONER gevuld zijn.