Gegevenselement van entiteit Medebewoner

Name

Toelichting relatie medebewoner

Code

ToelRelatieMedebewoner

Data Type

AN..180


Definitie

Toelichting op de relatie van de MEDEBEWONER tot de CLIENT SUWI of diens PARTNER.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-