Gegevenselement van entiteit Melding UWV Werkbedrijf

Name

Datum melding UWV Werkbedrijf

Code

DatMeldingUwvWb

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop een CLIENT SUWI zich persoonlijk meldt op het UWV Werkbedrijf in verband met huidige of toekomstige werkloosheid.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

- Het komt in de praktijk vaak voor dat een cliënt zich meldt bij het UWV, en dat dan een afspraak wordt gemaakt voor de daadwerkelijke intake. De eerste meldingsdatum is van belang voor de ingangsdatum van een eventuele uitkering, daarnaast start de beslistermijn voor de (aan te vragen) uitkering op dat moment. Wettelijk is deze termijn vastgesteld op twee maanden, maar partijen hebben soms intern scherpere kwaliteitscriteria geformuleerd.