Entiteit Mobiliteit

Name

Mobiliteit

Code

Mobiliteit


Definitie

Mate waarin de CLIENT SUWI bereid is om arbeid te zoeken en te verrichten op een geografische afstand van zijn FEITELIJK ADRES.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Mobiliteit

Name

5) Arbeidstoeleidinggegevens

Eenmalige registratie op werkpleinen

Kansmeter

SUWI


Gegevenselementen

Name

Indicatie bereidheid te verhuizen

Reistijd

Toelichting reistijd

Code vervoermiddel

Toelichting vervoermiddel